Comença el procés participatiu del nou Pla de mobilitat urbana 2025-2030

19/03/2024 - 15:45 h

El Pla de mobilitat urbana (PMU) és el full de ruta de les polítiques de mobilitat a Barcelona per als pròxims sis anys. Entre abril i juny hi haurà un període de debat amb una dotzena de trobades amb entitats per abordar aspectes concrets de la mobilitat, com l’accessibilitat, el gènere, la sostenibilitat i la mobilitat sanitària o l’escolar. Es preveu aprovar inicialment el nou PMU 2025-2030 a finals d’any.

La primera sessió ha estat amb els membres del Pacte per la Mobilitat, per analitzar els eixos i els objectius de partida d’aquest document que ha d’orientar les polítiques de mobilitat de la ciutat durant els propers anys. Els representants de les 170 entitats que formen part del pacte han analitzat la diagnosi de l’estat de la mobilitat a la ciutat a partir dels indicadors del PMU 2019-2024, i s’han validat els eixos del nou pla i els objectius per a cadascun dels eixos.

Un procés participatiu amb múltiples mirades

Entre els mesos d’abril i juny es desenvoluparà la primera fase del debat del procés participatiu, amb reunions per analitzar diferents aspectes de la mobilitat barcelonina. Hi participaran membres del Pacte per la Mobilitat i persones i entitats de consells sectorials, col·lectius específics (representants dels infants, dones, comunitat educativa, etc.) i agents de districte vinculats als àmbits que són objecte del debat. Les línies temàtiques seran les següents:

  • Mobilitat i accessibilitat
  • Mobilitat i gènere
  • Mobilitat i sostenibilitat
  • Mobilitat escolar
  • Mobilitat laboral i educativa
  • Mobilitat sanitària
  • Mobilitat turística
  • Mobilitat de mercaderies i serveis
  • Mobilitat metropolitana

També es faran dues sessions obertes a la ciutadania, i tot el procés es podrà seguir a través de la plataforma decidim.barcelona (documentació, convocatòries de sessions, actes de les reunions, propostes recollides i informes de retorn).

Es preveu que el retorn i l’avaluació de les propostes finals tingui lloc a partir del tercer i del quart trimestre del 2024 i que l’aprovació inicial es faci a finals del 2024.

Un model de mobilitat segur, un transport públic millor i menys dependència del cotxe

La diagnosi prèvia del nou PMU ha recollit els principals reptes que s’han d’abordar els anys vinents i determina tres línies estratègiques: establir un model de mobilitat en superfície segur, eficient i sostenible; assolir un sistema de transport públic que capti més viatgers del vehicle privat, i reduir la dependència del cotxe o la moto.

D’acord amb aquestes línies, la proposta de partida es basa en els factors següents:

 • Ampliar i protegir l’espai públic destinat a vianants.
 • Treballar en un nou model de gestió viària en l’àmbit de la ciutat que prioritzi els mitjans més sostenibles.
 • Fer un salt qualitatiu en l’accessibilitat del transport públic i la mobilitat activa a escala metropolitana.
 • Millorar l’eficiència i la fiabilitat del servei de transport públic d’alta capacitat.
 • Implementar mesures dirigides a reduir tant l’impacte com l’ús del vehicle privat motoritzat i garantir l’equitat social.