Consell de Barri de l'Esquerra de l'Eixample el 5 de maig

29/04/2021 - 10:58 h

Participació. El Consell de Barri de l'Esquerra de l'Eixample tindrà lloc dimecres 5 de maig a les 18.30 h, en format virtual.

El Consell de Barri de l'Esquerra de l'Eixample tindrà lloc dimecres 5 de maig a les 18.30 h, en format virtual.

Ordre del dia
1. Presentació de l’estat dels Pressupostos Participatius
2. Presentació del procés de participació de les Superilles
3. Retorn del procés de participació al voltant de l’Estació de Sants
4. Debat sobre els usos provisionals de la Model
5. Torn obert de paraules

En l’actual context sanitari no es poden realitzar reunions presencials, pel que les sessions del Consell de Barri es realitzaran telemàticament a través de la plataforma Zoom. Per afegir-se a la reunió cal introduir el codi ID: 842 2712 5424 i la contrasenya: eixample.

Si no voleu intervenir durant el Consell de Barri però voleu seguir el desenvolupament de la reunió, podeu fer-ho a través de la retransmissió en streaming que trobaràs publicada a l’espai de cada convocatòria i també a través de la web del Districte de l’Eixample.

També podeu fer propostes sobre temes a tractar en les futures reunions del Consell i donar suport o comentar les propostes que hagin fet altres usuraris. Per proposar un punt a l’ordre del dia ho podeu fer a través d’aquest enllaç.

Més informació