Campanya a l'Eixample per informar de la manera correcta d'aparcar les motos

07/10/2021 - 12:25 h

Des de l'Ajuntament, apostem per una reordenació viària que potenciï i preservi un espai segur i confortable per als vianants en la trama urbana: la vorera. Per això durant els propers setmanes fem una campanya informant de la manera correcta d'aparcar les motos al carrer, incidint especialment en els punts més conflictius al voltant d'alguns tallers de dues rodes.

Les motocicletes i els ciclomotors han d’estacionar als espais reservats especialment per a aquest fi. En cas que no quedin places disponibles, i sempre que no hi hagi senyalització específica que ho prohibeixi ni reserva de càrrega i descàrrega, estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, parades de transport públic o zona d’estacionament prohibit (sortides d’emergència, accessos a centres mèdics, etc.), es pot aparcar a la vorera en els casos i les condicions següents:

Voreres entre 3 i 6 metres d’ample

• S’hi pot aparcar en paral·lel a la vorada i deixant 0,5 metres de distància amb el límit de la calçada i amb un mínim de 3 m lliures de pas per als vianants.

•  Entre els escocells, si n’hi ha, sense sobrepassar-los ni entorpir el pas de sortides de pàrquings, accés a papereres, contenidors… Entre els escocells, si n’hi ha, sense sobrepassar-los ni entorpir el pas de sortides de pàrquings, accés a papereres, contenidors…

• A un mínim de 2 metres dels passos de vianants i les parades d’autobús.

Voreres de més de 6 metres d’ample

• S’hi pot aparcar en semibateria, sempre que hi hagi més de 3 metres lliures de pas per als vianants.

Cal recordar que està prohibit aparcar en voreres de menys de 3 metres d’amplada ni a les voreres de carrers de plataforma única, si no fan més de 3 m d’ample.