Fes el pas, apunta't a les escoles d'adults

22/06/2021 - 11:43 h

Formació. Del 21 al 29 de juny, és oberta la preinscripció per a aquelles persones que vulguin estudiar l’any vinent a un centre de formació de persones adultes.

Del 21 al 29 de juny, és oberta la preinscripció per a aquelles persones que vulguin estudiar l’any vinent a un centre de formació de persones adultes.

 

Aquests espais ofereixen cursos gratuïts i acreditats en idiomes, informàtica, proves d’accés a cicles formatius i universitat, ESO per a adults i altres. A l’Eixample tenim tres centres:

Requisits d’accés

Amb caràcter general poden accedir a aquests ensenyaments les persones que han complert els 18 anys o bé els compleixen durant l’any natural en què inicien la formació.

També hi poden accedir les persones que compleixen com a mínim 16 anys l’any natural en què inicien la formació i es troben en alguna de les situacions següents:

  • Tenir un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari
  • Ser esportista d’alt rendiment

Excepcionalment, el director o directora dels serveis territorials corresponents, o la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona, poden autoritzar la incorporació d’alumnes que no compleixin els requisits anteriors, previ informe de la Inspecció d’Educació.

Trobareu tota la informació aquí.

La formació de persones adultes

La formació de persones adultes és el conjunt d’activitats d’aprenentatge que, en el marc d’aprendre al llarg de tota la vida, permet que les persones adultes desenvolupin les seves capacitats, enriqueixin els seus coneixements i millorin les seves competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els seus coneixements.

En aquest marc, els diferents centres i aules ofereixen formació flexible i a mida, amb l’assessorament i l’orientació del professorat i l’elaboració d’itineraris personalitzats per a l’alumne o alumna.