Quins serveis municipals de mediació hi ha a Barcelona?

08/08/2022 - 08:27 h

Ajuntament. Recentment s’ha posat en marxa un servei de mediacions especialitzat en l’àmbit de l’oci nocturn.

Diverses àrees de govern de la ciutat disposen d’equips professionals de mediadors i mediadores per prevenir i resoldre conflictes de convivència. Recentment, l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa un servei de mediacions especialitzat en l’àmbit de l’oci nocturn.

Mediació als entorns de l’oci nocturn

El nou servei depèn de l’àrea de Prevenció i Seguretat. La seva tasca consisteix a interactuar amb les persones que es concentren a les àrees d’oci nocturn durant el cap de setmana i que està tenint actituds incíviques que poden pertorbar el descans del veïnat o que degraden l’espai públic. Per reduir l’impacte negatiu de les activitats d’oci no reglades al carrer, l’equip treballa en coordinació amb els establiments d’oci dels voltants, la Guàrdia Urbana i els serveis de prevenció dels districtes.

Ja fa temps que l’Ajuntament va incorporar l’estratègia de mediació per a diferents serveis municipals, per tal de fomentar el diàleg i el respecte entre les parts que estan en conflicte i arribar a una solució consensuada i satisfactòria per a totes dues i que no contravingui la normativa vigent.

Mediadors per reduir el soroll al carrer

Des de l’àrea d’Ecologia Urbana també s’ofereix un servei de mediadors i mediadores emmarcat en la campanya de sensibilització “De nit, respect”, per reduir el soroll i fer respectar el descans del veïnat. Aquesta tasca de mediació es fa en paral·lel a l’anàlisi dels nivells de soroll i altres actuacions del Pla de mesures contra la contaminació acústica 2022-2030.

Mediació de conflictes

L’àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI coordina diversos equips de mediació per gestionar situacions de conflicte:

  • Servei de Mediació Intercultural, atén situacions en què la identitat cultural sigui element (causa o efecte) del conflicte.
  • Serveis de mediació i resolució alternativa de conflictes de l’Oficina per la No Discriminació (OND) i de l’Oficina d’Afers Religiosos (OAR), tracta situacions de vulneració o discriminació per raons de gènere, opció religiosa, origen o altres drets particulars o col·lectius.
  • Servei de Gestió de Conflictes d’Àmbit Social a l’Espai Urbà (SGC), intervé en situacions en què el conflicte es derivi de l’ús de l’espai públic.
  • Recurs de mediació, a disposició dels tècnics municipals per atendre situacions de convivència veïnal.
  • Programa de suport a les comunitats de veïns: atén situacions de conflicte a la comunitat de veïns a causa de manca de gestió o mala gestió de la comunitat.
  • Programa de mediació arrendatari/arrendador, atén situacions de conflicte entre els propietaris i llogaters pel que fa a les rendes de lloguer, l’ús de l’habitatge o situacions en què els arrendataris se senten perjudicats greument en el seu dret d’ús pacífic del seu habitatge per actuacions o omissions realitzades per l’arrendador.
  • Servei d’Orientació Jurídica i Mediadora (SOJM): servei gratuït d’atenció personalitzada, amb cita prèvia, que l’Ajuntament de Barcelona posa a disposició de la ciutadania a través d’un conveni de col·laboració amb el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB). Dona atenció a les persones que volen participar en un procés de mediació en l’àmbit del dret privat orientant-los en el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.