Renovem el sistema de climatització de l'espai Lola Anglada

23/07/2021 - 10:12 h

Obres. Aquest estiu, el Districte de l'Eixample està realitzant obres de millora de la climatització en algunes oficines i equipaments municipals.

Aquest estiu, el Districte de l'Eixample està realitzant obres de millora de la climatització en algunes oficines i equipaments municipals. És el cas de l'espai associatiu Lola Anglada, situat als jardins de Montserrat, i seu del casal de joves Queix.

Durant les properes setmanes s’instal·larà un sistema de climatització, un sistema de ventilació per a la impulsió i extracció d’aire interior i un sistema d’humectació a través d’un humidificador de vapor.

Els sistemes de climatització i ventilació s’han de substituir a causa del mal estat de la instal·lació, que a més actualment no disposa de peces de recanvi per a la seva reparació i manteniment.

Les obres han començat aquesta setmana i permeten així adaptar el sistema de ventilació a la normativa vigent a causa de la covid19.