El Pla Comunitari Salutem – Accions comunitàries del barri de La Salut és una estratègia d’intervenció social que mitjançant un procés comunitari vol donar respostes col·lectives a les necessitats de la comunitat, amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida.

HISTÒRIA
Més informació

ÀMBITS DE TREBALL
Més informació

ENTITATS I SERVEIS
Més informació