Barcelona la componen els seus 73 barris, de molt divers origen històric i evolució. Tots tenen elements que sumen per fer de Barcelona un bon lloc on desenvolupar el projecte vital de la ciutadania, on fer efectiu el dret a la ciutat, en el seu sentit més ampli. Això no obstant, el desenvolupament asimètric d’alguns d’aquests barris al llarg del temps ha generat desigualtats socioeconòmiques importants. En els últims anys, malgrat la recuperació que assenyalen molts indicadors, les diferències territorials han augmentat.

Davant aquesta situació, el Govern pren el compromís de treballar per reduir aquestes desigualtats entre els barris, en àmbits fonamentals com l’habitatge, l’espai públic, l’educació, la salut, i la creació de condicions per millorar l’activitat econòmica, definint accions per aconseguir territoris resilients, construïts amb les veïnes i veïns. Cal combinar accions transversals, amb una visió holística i integral, multisectorial i coordinada de totes les àrees del Govern. El que aquí es proposa constitueix un primer paquet de propostes que caldrà anar revisant i millorant. Reduir les desigualtats esdevindrà una de les maneres de mesurar l'assoliment d'una Barcelona més justa i feta en comú.

Sant Genís dels Agudells i la Teixonera, al districte d’Horta-Guinardó, formen part dels barris que componen l’eix muntanya. En conjunt, són barris caracteritzats per unes dificultats derivades de la seva orografia i de la seva configuració a partir del creixement urbanístic no gaire planificat dels anys seixanta als vuitanta. Les dificultats d’accessibilitat s’agreugen amb l’envelliment de la població. D’altra banda, les diverses onades d’immigració, amb baixa formació i qualificació professional, fan més complexa encara la situació d’aquests barris.

Un altre punt fonamental és la seva connectivitat amb  els barris veïns: les dificultats del relleu, juntament amb una alta i alhora baixa densitat de població, dificulten la prestació de serveis i el fet de disposar d’equipaments de proximitat. Cal consignar dues altres barreres, unides al relleu i la manca de connexions entre barris: la manca de permeabilitat de grans equipaments com la ciutat sanitària de la Vall d’Hebron, així com la barrera arquitectònica per als vianants de la gran infraestructura viària de la ronda de Dalt dificulten la connectivitat entre els dos barris. La precarietat d'una part del parc edificat afegeix complexitat a la zona. La rehabilitació és una de les àrees fonamentals de treball en aquests barris, a fi de generar propostes innovadores i dirigides a la sostenibilitat energètica i mediambiental.

Les iniciatives que s’han dut a la pràctica fins ara requereixen un canvi d’escala i una visió integral per augmentar i intensificar la incidència i concentrar els esforços en la lluita contra la vulnerabilitat. És per això que es proposa l’eix Muntanya Turons com a estratègia i nou espai de referència. En resum, la falda de Collserola ha de deixar de ser un límit i ha d’adquirir connectivitat urbana com a eix cívic vertebrador de la futura ciutat metropolitana.

Aquest ha estat un territori on les diverses administracions hi han destinat recursos ordinaris i extraordinaris. Malauradament, l’any 2010 es va presentar el Projecte d’intervenció integral de Sant Genís dels Agudells - la Teixonera a la setena convocatòria per opositar als ajuts de la Llei de barris (Llei 2/2004), amb el suport tècnic del Districte d’Horta-Guinardó, i finalment no va ser escollit.

Tot i els esforços i les diverses actuacions de millora que s’han dut a terme al llarg dels anys, aquests barris encara segueixen tenint una realitat en què cal intervenir de manera intensiva i transversal, juntament amb les veïnes i els veïns, entitats, organitzacions ciutadanes i la resta d’agents del territori, per reduir indicadors de pobresa i desigualtat que, ara com ara, són vigents a Sant Genís dels Agudells i la Teixonera.

Mostra’n menys