69 projectes a Horta-Guinardó, a la fase decisòria dels pressupostos participatius

22/03/2021 - 11:50

Participació. Els veïns i veïnes triaran els 20 projectes que passaran a la fase definitiva de votació al juny.

El procés dels pressupostos participatius de Barcelona es reactiva i entra en la fase de priorització, que comença amb la publicació dels 825 projectes d’inversió rebuts i ja validats tècnicament, dels quals 69 són als barris d'Horta-Guinardó.

A partir del 22 de març i fins al 5 d’abril, qualsevol persona empadronada a Barcelona disposarà de deu suports, que podrà repartir entre aquests projectes validats. La recollida de suports es farà a través de la plataforma Decidim.Barcelona, amb l’objectiu de triar els vint projectes finalistes per districte que se sotmetran a la votació definitiva al mes de juny.

En general, els projectes que han arribat a la fase de priorització proposen inversions o actuacions en equipaments, així com millores a l’espai públic enfocades a guanyar més verd urbà i espais d’estada i de joc. També hi ha projectes d’inversió en tecnologia, ja sigui a través de l’adquisició d’infraestructura o en el desenvolupament d’aplicacions, i projectes de memòria històrica o dinamització comercial, entre d’altres.

A Horta-Guinardó, 69 projectes han passat a la fase de priorització: 5 al Baix Guinardó, 4 a Can Baró, 11 al Guinardó, 4 a la Font d’en Fargues, 10 al Carmel, 2 a la Teixonera, 11 a Sant Genís dels Agudells, 3 a la Vall d’Hebron, 2 a la Clota, 13 a Horta i 2 a Montbau.

En línies generals, les raons per descartar projectes han sigut perquè implicaven despesa corrent associada, eren projectes ja executats o en execució, pertanyien a espais privats o de no competència municipal o no respectaven els topalls econòmics, entre d’altres motius.

Nou calendari del procés participatiu

La crisi sanitària de la covid-19 ha obligat a reajustar a 30 milions d’euros el pressupost total disponible per a aquesta edició dels pressupostos participatius. També ha variat el calendari del procés, que queda així:

Entre el 22 de març i el 5 d’abril tindrà lloc la fase de suports o priorització dels projectes. La ciutadania podrà donar suport als projectes acceptats, i els vint projectes amb més suports de cada districte passaran a la fase següent.

Entre el 6 d’abril i el 7 de maig, els 200 projectes prioritzats entre tots els districtes entraran a la fase de concreció entre la ciutadania que els promou i els serveis municipals. Durant el mes de maig prepararem els materials comunicatius dels diferents projectes.

Entre l’1 i el 23 de juny (en un període per concretar), la ciutadania votarà els projectes definitius per desenvolupar.