Acabada la substitució del tancament perimetral de dos solars municipals del Guinardó

15/04/2024 - 13:49

Ja han acabat les obres de substitució dels tancaments perimetrals als solars municipals de la Durga (avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, 89-103) i al carrer del Doctor Cadevall, 21-23.

La intervenció ha durat dues setmanes, amb l’objectiu principal de millorar els tancaments anteriors, que es trobaven deteriorats. S’ha substituït la tanca amb malla de simple torsió per tanca amb malla electrosoldada acabada en plastificat verd de dos metres d’alçada, amb dues portes d’accés per a vehicles al solar de la Durga, i una porta d’accés per a vianants al solar del carrer del Doctor Cadevall.