Comencen les obres del carril bici a la ronda del Guinardó

30/11/2021 - 12:06

Urbanisme. Entre els carrers de Vinyals i Cartagena i es preveu que acabin a l’abril del 2022

Aquesta setmana comencen les obres per implantar dos carrils bici unidireccionals, un per sentit, a la ronda del Guinardó. Els carrils seran de 740 metres cadascun, a tocar de la vorera. La solució constructiva s’adapta a les diferents seccions que té aquesta via, segons els trams.

Actualment el carril bici era discontinu, amb trams en vorera o trams on els dos sentits de circulació per a bicicletes estaven units en una mateixa vorera. El nou carril bici s’incorporarà a la calçada, i es guanyaran així més de 3 metres de vorera per a les persones vianants en molts dels seus trams. Al mateix temps, es crearà un carril bici que anirà  de costat amb el sentit dels cotxes i ja no hi haurà trams de bicicletes de dos sentits units com passava fins ara.

Els principals treballs que s’executaran són: la senyalització del carril, fresat i aglomerat del paviment, readaptació de la resta de carrils de circulació, col·locació de semàfors i noves canalitzacions, treballs de pintura, col·locació de peces separadores i senyalització.

Alguns d’aquests treballs caldrà fer-los necessàriament en cap de setmana o en horari nocturn i es preveu que acabin a l’abril del 2022. Es prendran les mesures necessàries per minimitzar les molèsties al veïnat. Durant el període de Nadal, del 27 de desembre al 9 de gener, s’aturaran les obres.

Aquest carril bici és un dels projectes presentats i escollits per la ciutadania en el procés de Pressupostos Participatius i s’emmarca en el projecte de construcció de 32,6 quilòmetres nous de carril bici i la millora d’11,7 quilòmetres ja existents. L’objectiu és arribar al 2023 amb una xarxa total de 272 quilòmetres, per fer de Barcelona una ciutat més sostenible.