Convocatòria de la sessió plenària del Consell de Districte

29/02/2024 - 11:30

El dimecres 6 de març tindrà lloc una sessió plenària ordinària del Consell de Districte. Se celebrarà a la seu del Districte i es podrà seguir i intervenir-hi presencialment o telemàtica.

Aquesta és la propera convocatòria del Plenari del Districte:

Consell de Districte
Dimecres 6 de març, a les 18.30 hores
Sala Lluís Companys de la Seu del Districte d’Horta-Guinardó
Ronda del Guinardó, 49

La sessió es podrà seguir presencialment o de manera telemàtica al web del Districte. L’entrada de públic es permetrà fins assolir l’aforament màxim.

Les intervencions dels ciutadans i ciutadanes s’han de realitzar en qualsevol cas mitjançant el registre previ a través de la plataforma IRIS en el següent enllaç:

Les preguntes i/o consultes seran rebudes fins les 18.30 h del dimarts 5 de març.

Als ciutadans i ciutadanes que hagin presentat la intervenció per aquest canal d’IRIS se li facilitarà amb posterioritat enllaç de connexió a la sessió plenària per tal de que puguin exposar en directe el contingut de la seva pregunta/queixa/suggeriment a través de videoconferència. També la podran exposar de forma presencial, si així ho desitgen, des de la sala de plens del Districte.