La cura de les persones, l'inici del curs escolar i el manteniment de l'espai públic centren l'informe de la regidora al darrer Consell de Districte

16/10/2020 - 09:58

Participació i govern. També va tenir un record per les víctimes i per les persones que s'han vist afectades per la covid-19

El darrer Consell del Districte d’Horta-Guinardó, celebrat el 15 d'octubre, va servir per fer balanç de la gestió de la pandèmia de la covid-19 i anunciar els nous projectes que afronta el districte, com la incorporació del Carmel i Can Baró al Pla de Barris.

La sessió plenària va tenir un format semipresencial, amb la regidora Rosa Alarcón, el president del Districte Max Zañartu i els portaveus de cada formació presents a la sala Lluís Companys i amb la resta de consellers intervenint-hi telemàticament. El primer punt va ser l’aprovació de l’acte de la sessió anterior, del 9 de juliol.

Informe del govern

La regidora Rosa Alarcón va començar amb un record per totes les persones que s’han vist afectades per la pandèmia i va exposar la feina que fa el Districte en l’acompanyament a la ciutadania. Ho va basar en tres eixos: cura de les persones (increment de recursos de serveis socials, treball amb la Generalitat per millor l’atenció sanitària primària), inici del curs escolar amb respecte de les mesures de prevenció i cura de l’espai públic (neteja viària, control de la vegetació). Alarcón també va exposar que l’Ajuntament ha impulsat 55 mesures per a la reactivació econòmica de la ciutat, tot i que algunes es veuen interrompudes pel tancament de bars i restaurants, i va destacar que s’ha presentat el nou Pla de Barris, en què s’incorporen el Carmel i Can Baró i seguiran tenint-hi presència Sant Genís dels Agudells i la Teixonera.

Milagros Casas, consellera de BxCanvi, va exposar que fa 1 any del primer plenari i el districte encara té moltes necessitats: una xarxa de bus més adaptada al districte, més escales i ascensors als barris de muntanya, eliminar els pals elèctrics dels carrers o resoldre casos de vandalisme.

Nicolás Ortiz, portaveu de Cs, va destacar la importància de les mesures de seguretat per evitar contagis de covid-19 i va lamentar el tancament de bars i restaurants. També va remarcar la importància de l’atenció primària en moments crítics com l’actual.

Susanna Porcar, portaveu de JxCat, va començar recordant les persones que pateixen les conseqüències de la covid-19 i que encara hi ha presos i exiliats polítics. També creu que hi ha inactivitat per part del govern i que Horta-Guinardó es queda a la cua de les grans inversions de ciutat.

Ricard Farin, d’ERC-AM, va mostrar suport a les persones afectades per la covid i va recordar que fa 80 anys de l’afusellament de Lluís Companys. Va lamentar que les entrades i sortides escolars no són segures i que no s’executen les modificacions de planejament urbanístic

Proposicions dels grups

 • ERC-AM demana informació sobre seguretat i prevenció al districte. S’aprova.
 • El grup municipal de JxCAT insta el govern a elaborar conjuntament amb el Cor d’Horta i el Mercat d’Horta un Pla de comerç i mobilitat pel barri d’Horta que pugui donar resposta als problemes de mobilitat que existeixen en les zones comercials del barri. S’aprova.
 • Per part de Cs es reclama informació sobre l’ocupació il·legal d’habitatges al districte i que se n’elabori un pla d’actuació. No s’aprova.
 • Des de BxCanvi se sol·licita un Pacte per la Mobilitat post covid-19 al Districte d’Horta-Guinardó. No s’aprova.

Precs

 • El grup municipal d’ERC-AM sol·licita que es garanteixin els habitatges afectats qualificats com a zona verda a la modificació puntual del PGM en l’àmbit de Llobregós – Can Mateu i que es convoqui una reunió amb entitats, veïnat i grups municipals. S’accepta.
 • El mateix grup sol·licita que el govern del districte garanteixi la presència de Guàrdia Urbana, agents cívics o altres personal contractat per l’Ajuntament durant les entrades i sortides dels centres educatius d’Horta-Guinardó. No s’accepta.
 • JxCAT demana que el govern municipal elabori un informe amb les accions realitzades al districte en matèria de neteja de l’espai públic i amb les accions que cal dur a terme. S’accepta.
 • JxCAT també reclama que el govern municipal del districte conjuntament amb la regidoria de mobilitat impulsin la creació d’una àrea verda al barri de la Font d’en Fargues durant aquest mandat. S’accepta.
 • Cs sol·licita que des del Districte s’impulsi la plantació de tots els escocells buits i que es revisi aquells punts en els que la vegetació dificulta el trànsit i que s’adeqüi la plantilla de treballadors de Parcs i Jardins. S’accepta.
 • El mateix grup demana que des del Districte es garanteixi la bona gestió de les zones de càrrega i descàrrega i que s’estudiï, d’acord amb les peticions dels entorns comercials, la implantació de places regulades com a Distribució Urbana de Mercaderies. S’accepta.
 • BxCanvi insta al govern a fer seguiment de les mesures de seguretat adequades en els centres educatius per garantir la salut d’infants, professors i famílies, i que tots els centres tinguin accés als espais educatius que s’han creat a Barcelona. S’accepta.

Preguntes

BxCanvi demana quina campanya de Nadal té prevista dur a terme el govern aquest any 2020 al Districte d’Horta-Guinardó i quines diferències hi haurà respecte l’any anterior.

Seguiment de proposicions/declaracions de Grup

ERC sol·licita informació sobre l’estat d’execució de la proposició aprovada al plenari de 7 de maig relativa a la creació d’una Taula Social i Solidària d’Horta-Guinardó i reforçar les plantilles dels centres de serveis socials.

JxCAT demana informació sobre l’estat d’execució de la proposició aprovada en el Consell Plenari de 5 de març en relació a l’execució del projecte urbanístic que afecta la pastilla compresa entre els carrers Lepant, Torrent de Lligalbé i Padilla.

També Cs demana informació, en aquest cas sobre el prec acceptat al Plenari de 7 de maig sobre el requeriment al Consorci de Serveis socials i la Generalitat perquè remetin informe sobre la situació de totes les residències del Districte de gent gran i de persones amb discapacitat.

El Consell Plenari va acabar amb la lectura de diverses preguntes plantejades pel veïnat sobre temes no tractats durant el plenari.