El Plenari proposa lliurar les Medalles d’Honor de Barcelona 2022 al grup d'estudis El Pou i la Unió Atlètica d'Horta

31/05/2022 - 13:51

Participació i govern. També van intervenir-hi alumnes de dues escoles del districte que van explicar el projecte que han desenvolupat dins el Procés participatiu de la ciutadania adolescent

El darrer Consell del Districte d’Horta-Guinardó, celebrat el 30 de maig, va servir per proposar el lliurament de les Medalles d’Honor de Barcelona 2022 al grup d'estudis El Pou i la Unió Atlètica d'Horta.

Abans de començar l’ordre del dia, diversos alumnes representants de l’Escola Regina Carmeli i l’Escola Especial Mare de Déu de Montserrat van explicar el projecte que han desenvolupat dins el Procés participatiu de la ciutadania adolescent. Les conclusions del procés participatiu es troben també en la web del Decidim.

Informe del govern

La regidora Rosa Alarcón va exposar l’informe del govern, que va començar destacant l’acte de record a les víctimes de la covid-19 que va tenir lloc el 9 de maig a la rambla del Carmel i el del Dia de la salut de les dones, del 28. També va recordar que han començat les festes majors dels barris del districte i aquesta primavera i a principis d’estiu se’n celebrarà el gran gruix. Va anunciar que el pla Cuidem Barcelona millorarà el manteniment de la via pública i en les properes dues setmanes es faran passejades exploratòries per trobar els punts on cal insistir a cada barri i va explicar que ha començat la campanya d’estiu de la Guàrdia Urbana, centrada en la convivència nocturna. També destaca que han acabat les obres del camp de futbol del Carmel, el passeig de Pau Gil que uneix els carrers Mas Casanovas i Sant Quintí o la bibliocabina de Sant Genís, entre d’altres.

Milagros Casas, consellera de BxCanvi, va explicar que aquest era el seu últim plenari i va agrair la col·laboració de tothom en els tres anys en què ha format part del Consell del Districte. Lamenta que es fa molta inversió fora del districte, on falta culminar molts projectes i començar-ne d’altres, i que cal millorar molt en assumptes de mobilitat.

Nicolás Ortiz, portaveu de Cs, també va valorar l’acte de record a les víctimes de la covid i el pla Cuidem Barcelona. Considera que el desallotjament de les famílies del passatge Sigüenza és un dels problemes més grans del districte i el govern no hi dona una resposta clara.

Arnau Vives, portaveu de JxCat, va agrair la feina de la regidora Elsa Artadi, que abandona la política. També va valorar positivament l’acte de record a les víctimes de la covid, que el seu grup va demanar fa dos anys. Lamenta els incompliments que hi ha hagut en els tres anys de mandat.

Laura Pi, d’ERC-AM, va lamentar que per al govern la participació del veïnat no sigui important. Considera que el govern no dona resposta a les demandes del veïnat als consells de barri, que no eren espais apropiats per presentar-hi el pla Cuidem Barcelona.

Propostes d’acord

Tots els grups municipals van acordar per unanimitat que es proposi atorgar les Medalles d’Honor de Barcelona per l’any 2022 a la Unió Atlètica d’Horta i a El Pou, Grup d’Estudis de la Vall d’Horta i la Muntanya Pelada.​

La Unió Atlètica d’Horta va ser fundada el 18 d’abril de 1922 a partir de la fusió de dues entitats: el CD Autonomia d’Horta (que ja existia feia tres anys) i l’Atlètic Base-ball Club, un equip que jugava a Montjuïc. Fins que no va ser habilitat el camp de futbol on juga avui dia, l’UA d’Horta va jugar en diferents camps: a Ca n’Andelet, a la Casa de la Caritat de Can Tarrida i, finalment, a la Masia de Can Ramis, on per 300 pessetes es va llogar una zona de conreu per habilitar el que seria l’actual camp Feliu i Codina. El camp es va inaugurar el 8 de setembre de 1923, celebrant un partit contra el FC Martinenc.
Des dels seus inicis, el propòsit de la Unió Atlètica d’Horta ha estat, és i serà la formació integral de persones i futbolistes, inculcant valors i educació que els serveixin per al futur en la seva formació i treball. L’any 1987 es va crear l’escola de futbol base, que a l’actualitat compta amb més de 350 jugadors repartits entre els diferents equips.
Des del punt de vista esportiu hi ha molt poca història escrita des de la seva fundació fins als anys posteriors a la Guerra Civil, ja que va quedar destruïda. Malgrat la seva dedicació, trajectòria i història, ha estat un equip ascensor que no ha aconseguit mai consolidar-se a Tercera Divisió. S’ha aconseguit diversos ascensos a Tercera i també s’ha guanyat el Torneig dels Històrics en diverses ocasions.

El Pou, Grup d’Estudis de la Vall d’Horta i la Muntanya Pelada es va constituir el juliol de 2009 amb un àmbit geogràfic d’actuació en el Districte d’Horta-Guinardó format per uns barris d’origen i orografia ben diferent que provenen, en part, dels antics municipis de Sant Joan d’Horta (la major part del territori), i de Sant Andreu de Palomar i Sant Martí de Provençals (en part més petita). La seu d’El Pou es va ubicar al Casal d’Entitats del Mas Guinardó des de la seva inauguració el 2011.
El pla d’actuació inicial es va centrar en el coneixement dels elements arquitectònics del Catàleg de Patrimoni dels barris del Districte. Es volia, però, eixamplar aquest concepte amb elements arquitectònics d’àmbit popular o rural, conjunts urbanístics amb valor per sí mateixos, arbres amb valor paisatgístic, conjunts enjardinats (públics i privats), vestigis d’un entorn rural (un pou, un safareig), etc. Les històries de persones, molts cops valuosos testimonis per conèixer la història quotidiana dels territoris dels barris, eren també aspectes que valia la pena conèixer i fer-ne recerca.
A partir de 2010 es va començar a publicar la revista El Pou, que ha resultat una activitat emblemàtica i la més visible pels nombrosos exemplars que arriben a mans de la gent. S’han publicat onze números anuals més un d’extra: l’Atles de l’aigua d’Horta-Guinardó. Des d’aquest any El Pou és també present a internet amb el lloc elpougrupdestudis.cat.

També es va informar favorablement del Pla especial d’usos d’activitats vinculades al repartiment a domicili​ i del Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la regulació del subsòl per a l’aparcament i dipòsit municipal soterrat al carrer de Thous.

Proposicions dels grups

 • ERC-AM insta el govern a dur a terme actuacions integrals de millora al passatge de Ceuta, millorar el manteniment del verd en aquesta zona i dur a terme actuacions al carrer adjacent, Coves d’en Cimany. S’aprova.
 • El grup municipal de JxCAT demana que es presenti un Pla d’accessibilitat i mobilitat del Districte que inclogui les mesures que es duran a terme, també en el ‘pla antipals’, i la ubicació i nombre total d’ascensors i escales mecàniques abans d’acabar el mandat. No s’aprova.
 • Cs demana que el govern del districte assumeixi la diagnosi realitzada amb el Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona 2018-2026, l’apliqui de manera immediata i defineixi un pla de rehabilitació integral dels itineraris per als vianants. S’aprova.
 • Valents insta el govern a fer possible que la Vall d’Hebron i la Clota tinguin una biblioteca, tenint en compte les propostes veïnals i de les diferents entitats i grups municipals a l’hora de buscar-ne la ubicació definitiva. S’aprova.

Precs

 • JxCAT demana que al proper plenari es presenti un informe sobre com es desenvoluparà la campanya d’estiu dels serveis de seguretat i prevenció del Districte.​ S’accepta.
 • El mateix grup reclama que s’informi de les accions que es duran a terme en matèria de prevenció d’incendis als barris de muntanya del Districte d’Horta-Guinardó durant la campanya forestal d’estiu.​ S’accepta.
 • Cs sol·licita que el govern presenti un informe on constin el nombre d’habitatges i immobles afectats urbanísticament per barris i quina és la planificació municipal prevista en cada àmbit per a resoldre les afectacions a Horta-Guinardó. No s’accepta.
 • El mateix grup demana que des del govern del districte s’impulsi una taula de diàleg i de concertació amb les entitats comercials i veïnals del Passeig Maragall i entorns per consensuar la possible implantació d’un carril bici en aquesta via. S’accepta.
 • Valents insta el Govern del Districte a augmentar les places d’àrea verda de la zona 17 de manera substancial. S’accepta.

Preguntes

 • ERC-AM demana quin és el termini previst per posar en funcionament les instal·lacions energètiques ja existents al districte i en quin procés d’execució es troben la resta de projectes en curs.
 • El mateix grup pregunta quines actuacions de millora de la mobilitat, la xarxa ortogonal i els busos de barri preveu implementar el govern del Districte abans de la finalització de l’actual mandat, d’acord amb les diferents demandes del veïnat.
 • Valents demana quin és el nombre actual de pisos públics al districte, quants n’hi havia al 2015 quan van entrar al govern, quants s’han construït en el període 2016–2022 i quin nombre de pisos estan lliurats, finalitzats, en construcció i adquirits.

Seguiment de proposicions/declaracions de Grup

ERC sol·licita que s’informi de l’estat d’execució de la proposició aprovada al plenari del 7 d’octubre de 2021, relativa a les necessitats d’adequació de les diferents zones d’ús compartit i espais per a gossos​.

Cs demana que s’informi de les actuacions realitzades pel govern d’acord amb la proposició acceptada durant el plenari del juliol 2021, relativa a l’increment de la protecció, manteniment i visibilitat de tots els elements d’art urbà d’Horta-Guinardó.

El Consell Plenari va acabar amb la lectura de diverses qüestions plantejades pel veïnat sobre temes no tractats durant el plenari.