Més de 7 milions d’euros per a un centenar de projectes solidaris

13/11/2023 - 11:26

La convocatòria de subvencions de cooperació i educació per a la justícia global permetrà finançar 99 projectes dels 200 que s’havien presentat a la convocatòria. Enguany s’hi han destinat 7,76 milions d’euros, un 3,19% més que en l’any anterior.

El 52,38% dels projectes que van ser admesos rebran finançament. Aquests projectes s’agrupen en tres programes: el Programa de cooperació internacional per a la justícia global, que inclou 35 projectes; el Programa de cooperació internacional per a ciutats específiques, que n’agrupa 14, i el Programa d’educació per a la justícia global, amb una cinquantena de projectes.

En el Programa de cooperació internacional destaca el volum de projectes presentats a la modalitat de promoció de la justícia de gènere, amb 27 projectes, 10 dels quals aconsegueixen finançament. En el Programa d’educació predomina la línia de projectes d’aprenentatge servei, en què els participants es formen treballant amb necessitats reals de l’entorn per millorar-lo; representen el 36% dels projectes impulsats pel programa.

Entre els projectes de cooperació per a la justícia global que reben finançament, hi ha projectes vinculats a l’enfortiment de l’autonomia i el lideratge femení en l’àmbit econòmic i polític en diverses ciutats, la protecció de defensors i defensores dels drets humans a Colòmbia, El Salvador i Mèxic, l’atenció a la salut i, concretament, la salut mental, de les persones en procés migratori, la millora del dret a la ciutat i l’enfortiment de les capacitats municipals a Dakar, Tetuan i Palestina i la promoció de la pau a Colòmbia.

Pel que fa a l’educació per a la justícia global, reben finançament municipal iniciatives de sensibilització en l’àmbit dels drets humans, la justícia de gènere, els drets culturals i la sobirania alimentària. Quant a projectes d’aprenentatge servei, destaquen projectes orientats a treballar la cultura de pau, la crisi migratòria, la justícia de gènere i les finances ètiques i solidàries. A més, es finançaran projectes de denúncia i mobilització ciutadana en l’àmbit de la compra pública ètica i es donarà suport a projectes que promouen la justícia ambiental en el context de l’emergència climàtica global, relacionats amb la vulneració dels drets ambientals, el refugi, la militarització i la sobirania alimentària.

Podeu consultar la resolució definitiva de la convocatòria de subvencions en aquest enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/bopb_resoldefinitiva_2023.pdf.