Nou suport a l’ajut humanitari a Gaza, el Marroc i Líbia

07/01/2024 - 12:09

Es destinen prop de 720.000 euros a diferents projectes d’organitzacions especialitzades en intervencions d’acció humanitària i emergències que es desenvolupen a Gaza, el Marroc i Líbia. Són intervencions vinculades a la protecció i l’atenció a les víctimes i el restabliment físic, psicosocial, educatiu o econòmic de les seves condicions de vida.

A l’última Comissió de Govern del 2023 es va aprovar la despesa global de prop de 700.000 euros destinats a subvencions a diferents projectes d’ajut humanitari per pal·liar la situació de crisi humanitària a Líbia i el Marroc, arran de les inundacions i el terratrèmol del setembre, i que es va ampliar posteriorment per poder atendre les víctimes dels bombardejos i del bloqueig i el tall total de subministraments a la Franja de Gaza.

Per actuar a Líbia s’ha dotat amb 100.000 el projecte iniciat al setembre “Protecció i assistència per a la població afectada per les inundacions a Líbia”, del Comitè Català per als Refugiats – Catalunya amb ACNUR, on s’atenen 2.000 famílies, unes 10.000 persones desplaçades. També rebrà una dotació econòmica de 100.00 euros el projecte iniciat al desembre “UNICEF – Resposta a les necessitats humanitàries de la infància a Líbia”, de la Fundació UNICEF Comitè Espanyol, que espera poder atendre uns 12.500 infants i les seves famílies, afectades directes, i arribar a 30.000 criatures i entorns familiars de manera indirecta.

Al Marroc, el projecte “Intervenció d’emergència per a l’atenció a població en situació de més vulnerabilitat afectada pel terratrèmol del 8 de setembre i les seves rèpliques, en la zona centre del Marroc”, de Farmacèutics Mundi, rebrà 100.000 euros i preveu atendre 3.820 persones desplaçades internes afectades pel terratrèmol i que encara es troben en condicions d’extrema vulnerabilitat. El projecte també vol arribar a 2.500 persones, almenys 2.000 dones i nenes, amb recursos de sensibilització sobre temes de salut sexual i reproductiva. El projecte “Resposta a les necessitats de protecció, sanació i prevenció de violències d’infants i dones a Talat N’Yaaqoub (Al-Haouz)”, de l’entitat Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), rebrà una dotació econòmica de 99.991 euros per millorar les condicions de vida dels infants i les seves famílies.

En aquest context d’emergència, s’ha atorgat una subvenció directa i de caràcter excepcional de 300.000 euros al projecte iniciat a l’octubre “Resposta d’emergència a les necessitats alimentàries de la població a la Franja de Gaza”, de l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins (UNRWA), que té com a prioritat garantir la distribució d’aliments a la població més vulnerable.

Finalment, Pallassos sense Fronteres ha rebut una subvenció de 20.000 euros, que no requereix l’aprovació en comissió, per dur a terme el projecte “Rialles per la infància”, que vol contribuir al benestar emocional i psicològic de la infància afectada pel terratrèmol del Marroc i, específicament, minimitzar la simptomatologia d’estrès posttraumàtic, millorar l’estat d’ànim i potenciar la resiliència i les emocions positives dels infants.