Participa al Consell de Barri d'Horta

26/11/2020 - 10:50

Participació. El dijous 3 de desembre a les 18.30 h en sessió telemàtica

Aquesta tardor tornen els Consells de Barri a Horta-Guinardó, en els que la ciutadania hi tindrà molt a dir. Aquesta vegada, a causa de les mesures sanitàries derivades de la covid-19, totes les sessions seran telemàtiques.

S’hi podrà participar telemàticament en directe accedint a ja.cat/barrihorta. A més, excepcionalment es podran presentar peticions per escrit al Centre Cívic Matas i Ramis (C. Feliu i Codina, 20) fins dimecres 2 a les 18.30 h (de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 21 h).

El Consell de Barri d’Horta tindrà aquesta data i ordre del dia:

Consell de Barri d’Horta: 3 de desembre, de 18.30 a 20.30 h.
Ordre del dia:

  • Repàs de la situació COVID i post-COVID
  • Repàs actuacions executades i pendents a la Superilla d’Horta
  • Torn obert de precs i preguntes

Recordeu que des de la plataforma decidim.barcelona podeu entrar a la pàgina de cada consell de barri per consultar-ne tota la informació i documentació, així com per proposar temes a tractar al Consell, que seran traslladats a la Comissió de Seguiment per tal que n’aprovi la incorporació com a punts de l’ordre del dia del següent Consell.

El Consell de Barri és un òrgan de participació ciutadana creat per resoldre totes les qüestions referents al barri. Un punt de trobada per millorar la qualitat de vida urbana de la nostra ciutat i augmentar la cohesió social. En les seves sessions es debat sobre els plans, els projectes i les actuacions que tenen lloc al barri, a partir de la informació i les opinions de totes les persones que hi assisteixen. Els acords i les propostes dels consells de barri es transmeten als òrgans pertinents de l’Ajuntament perquè hi donin resposta.