Sant Andreu Activa, l'espai del districte per promoure canvis en les dinàmiques de segregació laboral per gèneres

27/02/2024 - 14:22

L’equipament, amb recursos de Barcelona Activa i ubicat al carrer Residència 15, atén tothom que necessiti orientació laboral o suport en l'accés a l'ocupació.

Les dades d’afiliació a la Seguretat Social al tancament del 2022 posen de manifest la presència desigual de les dones als sectors de l’economia de Barcelona. En molts casos, els llocs de treball amb major presència de dones es troben als sectors històricament precaritzats, com l’activitat a les llars (82,9%) i activitats sanitàries i de serveis socials (74,1%). Aquestes, són feines que es caracteritzen per un ús intensiu de la mà d’obra, amb menys valoració social i pitjors remuneracions salarials.

El fenomen que concentra una majoria de dones en llocs pitjor remunerats i amb menys possibilitats de promoció professional s’anomena segregació vertical i acaba condicionant la vida de milers de dones al nostre país: amb menys ingressos tenen menys possibilitat de fugir de situacions de violència, el seu horitzó vital es redueix i s’encallen en un bucle de precarietat i abusos que és molt difícil de trencar.

Des de Sant Andreu Activa, es busca promoure mecanismes i eines de suport amb l’objectiu que les persones més vulnerables de tot el teixit productiu puguin millorar mica en mica la seva situació. Ubicat al carrer Residència, 13-15, aquest espai acull un punt d’Informació per l’Orientació i la Recerca de Feina i un altre de defensa de Drets Laborals. Així mateix, compta amb sessions informatives i càpsules formatives de Barcelona Treball per a l’ocupació i orientació per un canvi professional. També ofereix un espai amb ordinadors d’autoús i acompanyament personalitzat per a la recerca de feina, amb cita prèvia.

Horari:
De dilluns a divendres de 8:30 a 15:00 h
Carrer de la Residència, 13-15, 08030 BARCELONA
santandreuactiva@barcelonactiva.cat