Ramadà comunitari

Al Districte d’Horta-Guinardó l’any 2022 es va realitzar el primer iftar comunitari a la Plaça Santes Creus al barri d’Horta i es van reunir 120 persones. La organització va ser a càrrec d’un grup motor conformat per veïns i veïnes, equipaments, serveis i el Centre Islàmic del Carmel.

Ramadà és el nom del novè mes del calendari lunar islàmic i comença amb l’aparició del creixent lunar després de la lluna nova. És durant el mes del Ramadà que les persones musulmanes compleixen el quart pilar de l’islam, que és el dejuni o abstinència de tot menjar, beure o relació sexual (sawm) des de l’alba fins a la posta de sol. Així doncs, les persones musulmanes es lleven abans de la sortida del sol per fer l’esmorzar abans d’iniciar el dejuni (suhûr) i fan la ruptura del dejuni (iftâr) després de la posta de sol.