La línea de comunicació Intercultural promou accions per a la incorporació de la mirada intercultural, antirumors i antiracista  en els mitjans de comunicació i xarxes socials.

 Els nostres objectius són:

  • Fer pedagogia antirumors i antiracista per reflexionar i proposar altres marcs de referència  sobre la diversitat cultural.
  • Fer difusió i donar a conèixer els diferents projectes del Servei d’Interculturalitat.
  • Visibilitzar les diferents activitats del territori i campanyes de ciutat.