La formació Intercultural és una de les nostres línies d’acció que vol acostar la perspectiva intercultural i la formació antirumors a diferents àmbits professionals i socials del districte. Aquestes formacions aporten coneixements, metodologies i eines perquè persones de diferents àmbits i sectors, professionals i socials, incorporin la perspectiva intercultural a la seva tasca diària. Oferim formacions a mida segons les necessitats d’entitats, personal de serveis i equipaments públics.