El Pla d'Acció Intercultural defineix eixos, objectius i propostes d'acció per la transversalització de la interculturalitat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona, coherent amb els eixos del Pla d'Interculturalitat de Barcelona (2021-2030). L'aplicació es farà en relació amb diferents àmbits de treball del Districte, com ara la formació i organització interna, la contractació, les subvencions, la comunicació, l'accés a tràmits i serveis per a la població, el foment de la participació i altres temàtiques transversals.

El Pla es va dur a terme mitjançant un procés participatiu de diagnosi i formulació de propostes dissenyades per enfortir la incorporació de mirada intercultural en el treball del Districte.