El Servei d'Interculturalitat d'Horta-Guinardó és un servei municipal on treballem amb persones, equipaments, recursos i serveis del Districte d'Horta-Guinardó per promoure accions comunitàries i interculturals. En aquest sentit, despleguem la nostra intervenció incorporant les diferents dimensions i principis de la interculturalitat de forma transversal:

 • Reconeixement de la pluralitat

  Fomenta el reconeixement de totes les persones com a subjecte social, cultural i polític actiu i vàlid. Implica promoure el coneixement i visibilització de la diversitat cultural en els diferents àmbits d'actuació, posant en valor els interessos i les necessitats. Aquest procés implica també aprofundir en un treball de recuperació i visibilització de la memòria dels barris de la ciutat.

 • Igualtat de drets i equitat

  Lluita per la igualtat i contra la discriminació a fi d'aconseguir l'equitat. La finalitat és garantir l'accés, en condicions d'igualtat, de totes les persones i col·lectius en el procés de construcció comunitària sense demanar a canvi l'assimilació cultural.

 • Diàleg intercultural i interacció positiva

  Promou el diàleg en un nivell d'igualtat, entre tots els veïns i veïnes, independentment de l'origen, el context cultural o les creences religioses que tinguin, a través del foment de les relacions actives i de col•laboració. Resulta clau identificar els obstacles que impedeixen aquestes relacions i sostenir de manera respectuosa les dificultats i tensions.

Els objectius del servei són:

 • Donar compliment als plans de l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’immigració i d’Interculturalitat. 
 • Fer de la diversitat una riquesa dels nostres barris afavorint dinàmiques d’interacció i participació mútua contribuint a una bona convivència entre veïns i veïnes del Districte. 
 • Aprofundir i difondre el coneixement en relació a la diversitat, al districte d’Horta-Guinardó facilitant el reconeixement del pluralisme i promocionant l’intercanvi intercultural, tot visualitzant la diversitat per a la seva normalització. 
 • Fomentar la corresponsabilitat de tota la ciutadania, immigrant o autòctona, en el compliment dels seus deures i gaudi dels seus drets. 
 • Potenciar l’autonomia en la utilització dels serveis públics, la participació en els espais socials i la mobilitat social en condicions d’igualtat, per a tots els ciutadans i ciutadanes.
 • Afavorir la igualtat d’oportunitats en l’accés als serveis i recursos propis del territori.

Per a l’assoliment d’objectius descrites anteriorment, es proposen les següents eines metodològiques:

 1. Producció pròpia de projectes i activitats
 2. Comunicació per la transformació
 3. Treball comunitari territorial
 4. Formació i assessorament per la transversalització de la perspectiva Intercultural
 5. Aliances estratègiques d’agents externs o de ciutat