És una plataforma de treball col·laboratiu per a l’intercanvi d’idees, sinergies i possible realització d’activitats conjuntes, prenent com a exemple d’iniciativa el barri del Guinardó, extrapolable a altres barris del Districte d’Horta-Guinardó.

 

Objectius

  • Reconèixer i posar en contacte diferents agents territorials que impulsen iniciatives en relació a la convivència intercultural i antirumors
  • Detectar quines necessitats i prioritats detecten els agents territorials i formes de suport,acompanyament i lideratge que pot exercir el Servei
  • Visibilitzar i posar en valor activitats i projectes que es duen a terme al territori
  • Diversificar la interlocució del Servei amb entitats i persones d’origen cultural divers
  • Establir aliances, vincles i cultura col·laborativa entre agents territorials i el Servei per impulsar activitats més arrelades i ajustades al que es necessita al districte