Adequació a la LPACAP dels diversos sistemes de gestió

01/03/2018
16:00 - 17:00
Sala Barcelona, Av. Diagonal, 240, pl.2

El proper dia 1 de Març tindrà lloc una sessió informativa sobre l’adequació de la llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP) en els contractes de la Direcció de Desenvolupament de l'IMI.

Les funcions de l’IMI són de desenvolupament, manteniment i evolució de solucions TIC eficients i productives per a la ciutadania i els empleats municipals. El nostre objectiu és subministrar tots els serveis de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) a l’Ajuntament de Barcelona i les empreses públiques que en depenen.

La nova Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP), contempla que la tramitació electrònica ha de constituir l’actuació habitual de les Administracions Públiques per servir millor als principis d’eficàcia i eficiència a l’estalvi de costos, a les obligacions de transparència i a les garanties dels ciutadans. L’Ajuntament ja disposa de sistemes de signatura electrònica, gestió documental, notificació, interoperabilitat i pagament que han de ser adequats als nous requeriments que implica la LPACAP. És per això que des de Desenvolupament es presentarà:

 • Adequació dels sistemes signatura electrònica: permet alliberar a les aplicacions de la problemàtica tecnològica associada a l’acció de signatura del document electrònic, evitant que les aplicacions hagin d’establir cadascuna les diferents lògiques que deriven d’aquesta acció.
 • Adequació gestió documental: Adaptació de la configuració de la plataforma Open text i dels mòduls de gestió documental als requeriments derivats de la llei 39/2015.
 • Adequació notificació electrònica: Serveis d’administració electrònica que permeten realitzar les notificacions electròniques així com les subscripcions a les mateixes.
 • Adequació passarel·la de pagament: Serveis d’administració electrònica que permeten realitzar el pagament per internet d’impostos, taxes, preus públics de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Adequació plataforma d’interoperabilitat: Capa de Serveis publicats que permet oferir o consumir serveis d’altres administracions mitjançant el node d’interoperabilitat del AOC. Aquesta capa permet consultar a les aplicacions de l’Ajuntament dades de, per exemple, la DGT, l’AEAT o qualsevol altra administració que ofereixi serveis.
 • Adequació gestió d’apoderaments: Mòdul de Serveis que permet delegar permisos o facultats davant l’Ajuntament de Barcelona d’una persona física o jurídica a una tercera persona física o jurídica.

Agenda:

 •  Benvinguda
 • Informació general
 • Presentació:
  • Adequació sistemes signatura electrònica
  • Adequació gestió documental
  • Adequació notificació electrònica
  • Adequació passarel·la de pagament
  • Adequació plataforma d’interoperabilitat
  • Adequació gestió d’apoderaments

Back to top