Artificial Intelligence threat Reporting and Incident response System (IRIS)

Marc de referència

Els serveis públics digitals que ofereix l’Ajuntament contemplen servir millor a la ciutadania en quan a eficàcia i eficiència. Aquests serveis requereixen d’una infraestructura resistent, amb un funcionament i manteniment precís centrat en la seguretat i protecció de dades. Des de l’IMI es va decidir participar dins el marc del programa de treball europeu Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens, a la convocatòria de projectes Intelligent security and privacy management d’Horizon 2020, amb la proposta artificial Intelligence threat Reporting and Incident response System (IRIS). L’IMI, en representació de l’Ajuntament de Barcelona, participa en aquest projecte europeu, juntament amb 18 socis europeus més, i liderat per INOV de Portugal.

Descripció

L’objectiu del projecte IRIS és integrar una plataforma única adreçada a la Internet de les coses (IoT), la qual, emprant  intel•ligència artificial (IA), donarà suport als centres de resposta davant emergències informàtiques (CERT) per avaluar, detectar, respondre i compartir informació sobre amenaces i vulnerabilitats dels sistemes TIC.

Aquesta plataforma, IRIS,  serà testejada en tres ciutats europees (Barcelona, Hèlsinki i Tallin)  i els pilots estaran centrats en IoT, IA i dimensions transfrontereres en els tres entorns d’aquestes ciutats que impliquen els CERT/CSIRT, tant nacionals com governamentals, associats, autoritats de ciberseguretat i municipis.

L’IMI serà l’encarregat de la construcció, operació i el manteniment de la zona de proves on es realitzaran els casos d’ús d’aquest projecte a la ciutat de Barcelona.

Els escenaris que es testejaran inclouran amenaces cibernètiques inspirades en la vida real que es desenvoluparan en els pilots a tots els nivells (del local, al nacional i transfronterer) per demostrar la versatilitat de la solució IRIS. El primer cas d’ús de Barcelona, s’utilitzarà la tecnologia desenvolupada per millorar la seguretat i evitar possibles accidents amb vianants vulnerables ( persones de mobilitat personal com ara bicicletes, patinets, persones a peu, etcètera).

 

 

El projecte IRIS ha rebut finançament mitjançant el programa Horizon 2020 de la Unió Europea sota l'acord de subvenció no 101021727

Back to top