Automatització de processos a través de la robòtica (RPA)

Marc de referència

El procediment administratiu és una característica específica del sector públic amb un fort component reglamentari i que es necessiten molts recursos humans i temps per executar la transició digital administrativa. Sota el paraigües del Pla de Transició Digital, el projecte d’automatització de processos robòtics (RPA) es concebeix amb l’objectiu d’analitzar la seva implementació a l’Ajuntament de Barcelona d’un pilot de robotatització dels processos per tal de reduir el temps de resposta a les demandes ciutadanes alhora que potencia la relació digital.

Descripció

El projecte neix amb l’objectiu d’aportar solucions innovadores davant l’Ajuntament com augmentar la qualitat dels serveis d’atenció ciutadana i reduir l’error humà en processos repetitius i de poc valor afegit, augmentar la capacitat productiva del consistori com per exemple en el procés de tramitació d’expedients de terrasses, i augmentar la garantia i transparència dels processos i assegurar la consistència de les dades tractades. Amb aquesta iniciativa és vol alliberar de temps a les persones treballadores que actualment dediquen a tasques manuals, repetitives i de poc valor afegit, així podran dedicar-lo al que realment aporti valor a la organització i reduint el temps de resposta a les demandes.

Back to top