Desplegament de wifi ciutadà a la flota d’autobusos (serveis Barcelona WiFi per a la ciutadania)

Marc de referència

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Municipal d’Informàtica, vol crear una xarxa wifi accessible des de qualsevol punt de la ciutat per facilitar la connexió a internet de la ciutadania. Per aquest motiu neix Barcelona WiFi, una xarxa wifi pública ciutadana i de lliure accés, la més gran de l’Estat, i una de les més importants d’Europa.

Descripció

Barcelona WiFi és un servei ofert per l’Ajuntament de Barcelona que permet connectar-se a internet des de gran part de la via pública. Els punts d’accés estan ubicats a l’interior d’equipaments municipals i en diferents punts al carrer, i són aproximadament 750.

Promotor

Direcció de Telecomunicacions i Infraestructures

Back to top