CloudOpting

Marc de referència

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’IMI, està liderant l’aplicació de solucions innovadores en la gestió dels seus serveis i recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania, i assumeix el repte de coordinar diferents projectes en l’àmbit europeu  per poder desplegar iniciatives d’agregació i optimització de recursos a escala global amb retorn cap a la ciutadania.

Descripció

El projecte CloudOpting preveu principalment el desenvolupament d’una plataforma comuna on institucions públiques puguin compartir els seus serveis i les seves aplicacions TI (Tecnologia de la Informació) existents al núvol.

Amb l’ús d’aquesta proposta, les administracions públiques en l’àmbit europeu podran:

  • Oferir serveis públics en línia a la ciutadania i les empreses mitjançant la infraestructura comuna creada.
  • Proporcionar a les administracions públiques els mecanismes per controlar els costos dels recursos del núvol.
  • Permetre a les empreses locals de TI disposar d’un mercat compartit per les administracions on es puguin publicar i promocionar les seves solucions en el marc d’una col·laboració publicoprivada.

Promotor

Ajuntament

CloudOpting
Video

Back to top