C-MobILE

Marc de referència

Actualment, els vehicles de transport estan més connectats entre ells, són més cooperatius i  automàtics. Aquest fet planteja un seguit de qüestions de cara el conductor, com ara la interacció entre el vehicle i la persona que el condueix. La conducció s’està tornant cada cop més complexa en un entorn a on els nivells d’informació, l’intercanvi de dades i nivells creixents d’automatització van  en augment.  L’Ajuntament de Barcelona, i l’IMI com a third party, està participant en la implantació de solucions innovadores en la gestió dels seus serveis de mobilitat per millorar la qualitat de vida de la ciutadania i maximitzar la seva protecció, i el projecte The Accelerating C-ITS Mobility Innovation and depLoyment in Europe (C-MobILE) és una d’aquestes solucions innovadores.

Descripció

El projecte C-MobILE impulsa la implantació tecnològica als diferents mitjans de transport de la ciutat de Barcelona per tal de reduir l’impacte mediambiental del transport per carretera i les incidències viàries fent que Barcelona esdevingui una ciutat eficient i plenament segura per a la ciutadania.

Pretén ajudar les autoritats locals a desplegar els serveis C-ITS (Sistemes intel·ligents de Transport Cooperatius) que necessitin augmentar la consciència sobre els avantatges potencials als usuaris de les vies. Aquesta visió en comú garanteix que la interoperabilitat sigui una prioritat i que tingui un cost acceptable pels usuaris finals. Els serveis C-ITS han estat dissenyats per tractar els reptes específics de mobilitat en vuit ciutats pilot d’Europa, i Barcelona n’és una.

El principal objectiu d’aquest projecte és assegurar una xarxa viaria segura, neta, eficient i sostenible, sense deixar de banda les zones urbanes complexes i una certa atenció als usuaris vulnerables de la xarxa viària (ciclistes, gent gran, infants, persones amb discapacitats...).

C-MobILE
Video

Back to top