City Os

Marc de referència

Amb l’objectiu d’aconseguir una ciutat per a les persones, Barcelona aposta per un model de ciutat basat en les energies renovables, el transport sostenible i les noves tecnologies.

Per això, l’Ajuntament de Barcelona decideix impulsar aquesta iniciativa per dotar Barcelona d’una plataforma tecnològica de solucions i serveis que permeti la integració ràpida, eficient i fiable dels diferents elements de sensorització distribuïts per la ciutat i de les diferents bases de dades i repositoris d’informació (de negoci i de ciutat) procedents de múltiples fonts i amb formats heterogenis.

Descripció

La iniciativa City OS, co-finançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de Catalunya en el marc del conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per al PO FEDER Catalunya 2014-2020, consisteix a crear una plataforma tecnològica, amb un conjunt de funcionalitats que permetin la gestió i operació dels diferents projectes de ciutat d’una manera segura i eficient. Aquesta plataforma ha de permetre gestionar el coneixement dels diferents serveis de la ciutat d’una manera horitzontal (entre serveis) i vertical (fins a un centre de supervisió global).

Tècnicament, el conjunt de funcionalitats ha d’estar basat en tecnologies obertes que responguin a estàndards de mercat i en garanteixin l’escalabilitat. A més a més, l’arquitectura tecnològica ha de possibilitar la integració dels serveis i plataformes actualment productives i ha de garantir la integritat de les dades, a través de la construcció d’un sistema distribuït i heterogeni, segur i consistent: la big data Barcelona (City DB).

 

 

CityOS
Video

Back to top