Experiències pilot sobre envelliment integral i saludable

Marc de referència

L’Ajuntament de Barcelona i el Departament de Salut de la Generalitat han definit un conveni per al desenvolupament d’un model d’atenció que permetrà integrar els serveis socials i sanitaris amb l’ajuda dels sistemes d’informació.

Descripció

El programa d’abordatge integral de l’envelliment actiu saludable als barris de Barcelona neix per permetre l'intercanvi de dades sociosanitàries, basat en la interoperabilitat i  que permet l'intercanvi d'informació sociosanitària dels més grans de 65 anys que requereixin atenció domiciliària, tant de salut (ATDOM), com de serveis socials (SAD), i també d'aquells pacients crònics complexos (PCC), malalts crònics avançats (MACA), així com dels que disposen del servei de teleassistència.

Promotor

Gerència de Drets Socials

Back to top