Sistema d’informació de desnonaments

Marc de referència

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Gerència de Drets Socials - Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), vol impulsar la creació de nous sistemes d’informació integrats a la plataforma de Serveis Socials del consistori a fi de millorar, agilitzar i facilitar l’atenció social a la ciutadania. Aquests nous sistemes es volen distribuir a través de dues línies d’atenció: atenció social bàsica i d’urgència, i atenció social per a la promoció de l’autonomia personal i l’acolliment residencial a la gent gran. El sistema d’informació sobre els desnonaments de Barcelona és un recurs que es troba dins la línia d’atenció social bàsica i d’urgència.

Descripció

El nou sistema d’informació de desnonaments, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya en el marc del conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per al Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, servirà per a la gestió dels actius (mobles, electrodomèstics o roba, entre d’altres) dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona que siguin desnonats, judicial o no judicialment.

El seu objectiu és garantir, en temps real, la traçabilitat de tots els béns i serveis implicats: des de la prescripció dels centres de Serveis Socials o els trasllats dels actius al magatzem municipal de guardamobles fins als trasllats al nou domicili o a residus de final del servei.

També permetrà disposar de les dades de la prestació dels serveis en temps real i facilitarà l’autonomia del sistema en l’obtenció d’indicadors, alhora que oferirà més control i capacitat de gestió del servei.

 

Back to top