Nou SI de gestió de la campanya d’ajuts a la infància

Marc de referència

L’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS a partir d’ara) de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat per al 2016 la creació d’un fons extraordinari per a ajuts puntuals d’urgència social, per a famílies de Barcelona amb infants o adolescents menors de 16 anys.

Descripció

Sistema de gestió per a la campanya d’ajuts a la infància per cobrir les necessitats bàsiques, com les d’alimentació, roba i material escolar dels infants de 0 a 16 anys empadronats a Barcelona, membres d’unitats familiars de rendes baixes amb una valoració social que acrediti la necessitat de l’ajut.

Promotor

Gerència de Drets Socials

Back to top