DECODE

Marc de referència

Actualment, la capacitat d’accedir, controlar i utilitzar dades personals s’ha convertit en un mitjà amb el qual les empreses d’internet poden generar beneficis. Les persones que creen aquestes dades han perdut el control sobre com s’utilitzen.  Tot això no significa tan sols la invasió de la privadesa i l’autonomia, sinó que també és perillós per a la seguretat de la identitat en línia de la gent.  La monopolització de les dades crea ineficiències econòmiques i desigualtats, i això amenaça a minvar la confiança entre la ciutadania, les institucions públiques i les empreses. És per això que l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb l’IMI, s’ha compromès amb la recerca com a eina de transformació de la societat, participant en el projecte europeu Decentralised Citizens Owned Data Ecosystem (DECODE), amb l’objectiu de desenvolupar eines per a la reapropiació de les dades per part de la ciutadania.

Descripció

DECODE, finançat pel programa de la Unió Europea Horizon 2020 ( conveni de subvenció 732546), neix com a resposta a les preocupacions de la ciutadania amb referència a la pèrdua del control sobre la seva informació personal a internet. Coordinat per l’Ajuntament de Barcelona, treballa conjuntament amb catorze institucions de sis països. Aquest projecte vol promoure la visió de les dades com un bé comú i apoderar la ciutadania amb una infraestructura que la doti de control sobre l’ús que se’n fa, atès que n’és la generadora principal.

A més a més, el projecte impulsa un procés de reapropiació de les dades per part de la ciutadania habilitant un control sobre qui, com i amb quina finalitat les utilitza, afavorint una democratització de les dades, que permeti emprar-les de manera comuna per millorar la societat. Per aconseguir-ho, el projecte desenvoluparà diferents eines que combinaran la tecnologia blockchain amb la criptografia basada en atributs per donar al propietari de les dades el control de com s’accedeix a la informació i com s’utilitza. Això ajudarà a construir una societat digital fiable i conscient de la privadesa.

L’objectiu de l’Ajuntament de Barcelona és afavorir la sobirania digital de la ciutadania, és a dir, la capacitat que té una persona o un col·lectiu de prendre les seves pròpies decisions respecte al que es fa amb les seves dades, les seves actuacions mitjançant la tecnologia i el seu ús, i cercar més independència dels poders comercials de les multinacionals o dels Estats.

Back to top