EUeINVOICING

Marc de referència

La Directiva 2014/55/UE, del Parlament i el Consell Europeu, relativa a la facturació electrònica en contractació pública, estableix el marc jurídic per a l'establiment d'una norma europea (EN 16931) i requereix que els estats membres l’adoptin en totes les seves administracions i entitats públiques a l’hora de rebre i processar factures dels seus proveïdors.

La Directiva de la UE ha dictaminat que la norma obliga tots els sistemes de facturació electrònica utilitzats per les administracions públiques d’Europa a ser actualitzats i a implementar l'estàndard abans de novembre del 2018.

Descripció

EUeInvoicing és un projecte d’innovació per adaptar les solucions de factura electrònica catalanes al nou estàndard de la Unió Europea EN 16931, a fi de disposar d’una norma comuna de facturació electrònica a Europa i facilitar l’ús massiu de la facturació electrònica al sector públic i privat.

Les solucions d’EUeInvoicing permetran l’actualització i adaptació dels sistemes de factures electròniques existents d’alguns dels principals organismes d’emissió i recepció de factures en l'àmbit autonòmic que representen l’Administració pública i el sector privat.

D’una banda, en el sector públic s’actualitzarà a l’estàndard el punt de lliurament de factures electròniques e.FACT, del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya  (Consorci AOC), i el sistema de recepció de factures de l’Ajuntament de Barcelona, gestionat per l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona. De l’altra, en el sector privat s’adequaran a la norma les plataformes d’eInvoicing PimeFactura, de PIMEC, i Cambra eBusiness, de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Promotor

Gerència de Recursos

 

Eueinvoicing.cat
Video

Back to top