Sessions de treball

El Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital i l’Institut Municipal d’Informàtica han engegat un pla de treball amb l’objectiu de guiar la transformació i la innovació digital en el sector públic.

Arrel d’aquest pla, s’estan celebrant diferents sessions de treball amb el sector digital i tecnològic de la ciutat on s’identifiquen aspectes clau per establir estàndards de servei centrats en el ciutadà que siguin “digitals per defecte”, desenvolupats utilitzant metodologies àgils i basats en principis de codi i estàndards oberts.

A continuació es detallen els workshops que s’estan portant a terme:

  • 23 febrer 2017: Open source i estàndards oberts

  • 30 abril 2017: Metodologies àgils aplicades als serveis digitals

  • 12 maig 2017: Compra pública tecnològica i innovadora

Amb la finalitat de compartir els resultats de les sessions, trobareu els documents resum dels workshops a l’apartat “Documentació”.

Resultats sessió 1: codi obert

Resultats sessió 2: metodologies àgils.

Resultats sessió 3: compra pública tecnològica

Back to top