Cloud4Cities (BCN Cloud)

Marc de referència

Cloud4Cities (inicialment conegut com a Cloud Barcelona) parteix de la premissa que les administracions locals presten serveis similars als seus ciutadans i comparteixen necessitats i solucions. Els actuals models de provisió i prestació de serveis TIC en l’àmbit municipal han d’evolucionar progressivament cap a escenaris més sostenibles, que se sustentin sobre noves tecnologies més eficients, amb l’ús d’estàndards i la compartició de serveis.

Descripció

Cloud4Cities és una iniciativa per facilitar entorns col·laboratius i l’accés a les dades municipals a diferents municipis catalans que, en entrar a formar part d’aquest projecte, volen trobar sinergies i millorar de manera progressiva la gestió dels serveis que es presten a la ciutadania i a les empreses.

Els actuals models de provisió i prestació de serveis TIC en l’àmbit municipal han d’evolucionar progressivament cap a escenaris més sostenibles, que se sustentin sobre noves tecnologies més eficients, amb l’ús d’estàndards i la compartició de serveis.  Per això, aquesta iniciativa està oberta a fer que altres municipis puguin sumar-se i aprofitar el lideratge que està exercint Barcelona en l'àmbit de les tecnologies, de la mobilitat i de les ciutats intel·ligents.

Aquest projecte és possible gràcies al remarcable coneixement tècnic i de gestió municipal que tenen les persones involucrades, la predisposició a la col·laboració i el compromís polític i tècnic d'iniciar aquest nou model de gestió TIC municipal amb una voluntat clara de col·laboració i millora continua amb retorn cap a la ciutadania.

Promotor

Ajuntament

Cloud4Cities
Video

Back to top