SOUL

Marc de referència

La ciutat de Barcelona és un referent en mobilitat i per continuar amb aquesta línia s’està treballant en el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2019-2024 amb l'objectiu d’establir les línies d’acció de la mobilitat urbana en els pròxims anys. Aquest pla continua en la línia del PMU 2013-2018 i es regeix per cinc pilars principals: la seguretat, la salut, la sostenibilitat, l’equitat i la intel·ligència. L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’IMI, participa al projecte Smart mObility hUb pLatform (SOUL), com a soci del consorciamb l’objectiu de desenvolupar un sistema de suport a les decisions de mobilitat per a un hub determinat de la ciutat, aquest alineat amb els principis del PMU.  

 

Descripció

SOUL és un projecte finançat per l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT) dins de la iniciativa EIT Urban Mobility. L’objectiu del projecte SOUL és focalitzar en com les dades poden permetre que els futurs sistemes de mobilitat urbana siguin més col·laboradors, eficients i centrats en les persones usuàries. Per aquest motiu es vol desenvolupar un sistema (Decision Support System (DSS)) que ajudarà als responsables de mobilitat a prendre decisions a mig i llarg termini en relació amb la gestió i la planificació de la mobilitat en un punt determinat de la ciutat. Aquest sistema es centrarà específicament en tres hubs de mobilitat de tres ciutats europees: Milan, Eindhoven i Barcelona. El hub de la ciutat de Barcelona és Plaça de Catalunya, donada la seva importància en el nivell de mobilitat i la gran varietat de serveis que s'ofereix.

Back to top