RideSafeUM

Marc de referència

L'augment de l'ús de la micromobilitat a les ciutats ha plantejat nous paradigmes de mobilitat alhora que ha posat de manifest la necessitat d’augmentar la seguretat tant pels conductors com pels vianants, especialment pels més vulnerables. 

L’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Municipal d’Informàtica participen en el projecte europeu RideSafeUM que dissenyarà un sistema per reforçar la regulació i millorar la seguretat dels vianants amb l’objectiu de prevenir accidents amb vehicles de mobilitat personal. També facilitarà la comprensió de les causes dels accidents i del no compliment de la normativa, per tal de millorar encara més la infraestructura urbana.

Descripció

RideSafeUM és un projecte finançat per l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT)  del EIT Urban Mobility. El projecte te l’objectiu d’aconseguir una nova solució genèrica i versàtil per a la seguretat activa del vehicles de mobilitat personal,i permetrà potencialment la presa de decisions basada en dades. Això s'aconseguirà a través de la integració d’un sistema de visió artificial, que tindrà cura de la privacitat de les persones, i un panell de control per a la ciutat per a la seva visualització i gestió. Amb aquest objectiu, a la ciutat de Barcelona es farà una prova pilot per tal de validar la solució, com  a les ciutats de Thessaloniki i Roma.

 

Back to top