FLAME

Marc de referència

L’Ajuntament de Barcelona  participa en projectes europeus, on s’aplica el model de gestió d'Urban Lab, en la investigació d’infraestructures TIC per a trobar solucions que minimitzin l’impacte de les infraestructures en l’escletxa digital. Un d’aquests projectes, amb el suport de l’Institut Municipal d’Informàtica, és Facility Large-Scale Adaptative Media Experimentation (FLAME), és una plataforma que permet testejar aplicacions audiovisuals sobre una infraestructura de comunicacions Wireless i Servidors WSN (Wireless sensor node).

Descripció

L’objectiu del projecte FLAME és el desplegament d’una infraestructura de xarxa/serveis que serveixi per validar com posar la futura tecnologia  al servei de Barcelona i la seva ciutadania. Finalment, es volen posar les bases per poder participar en altres iniciatives que culminin el programa PPP5G de la UE el 2018.

Les aplicacions es provaran sobre xarxes de ràdio de nova generació, precursores de la futura telefonia mòbil 5G. La idea és democratitzar l’accés a les infraestructures de xarxa mòbil que avui dia estan limitades als operadors mòbils, facilitant la figura de l'“operador neutre”, on si el cost (CAPEX/OPEX) de la xarxa mòbil és prou reduït, l'administració pública podrà actuar com a operador d’infraestructura i obtenir una posició de força davant els operadors mòbils tradicionals.

Facility Large-Scale Adaptative Media Experimentation (FLAME)
Video

Back to top