inLane

Marc de referència

Actualment, el posicionament a nivell de carril i la combinació cartogràfica són alguns dels reptes dels sistemes de navegació. Encara que la telemàtica dels vehicles ofereix serveis amb requisits de posicionament executats pels receptors GNSS de baix cost, el desplegament de sol•licituds d’assistència a les carreteres i als conductors és mes complex i freqüent, degut a la creixent demanda. La Comissió Europea ha decidit finançar dins el programa de treball Galileo for Growth of Horizon 2020 el projecte Low Cost GNSS and Computer Vision Fusion for Accurate Lane Level Navigation and Enhanced Automatic Map Generation (inLane), el qual forma part del conjunt d’iniciatives que combinen la innovació tecnològica i de recerca. L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’IMI, participa en aquest projecte com a partner. La participació del Ajuntament de Barcelona consisteix en proveir de les condicions de contorn així com de participar en la definició de requeriments.

Descripció

L'objectiu del projecte inLane és desenvolupar una nova generació d’aplicacions que precisin la ubicació del carril a través de la fusió de la tecnologia EGNSS i Visió per Computador. Aquestes aplicacions necessiten un subsistema de posicionament més precís i fiable.  L’exactitud de les dades de posicionament és un gran motor, també existeix una qüestió a l'adaptació dels sistemes de navegació a aquestes aplicacions. Això depèn de la disponibilitat d’una referència comú exacta pel posicionament (cartografia millorada) i de nivell de l' estimació proporcionada (integritat).

La combinació de lliurament d’informació a nivell carril a un sistema de navegació dins del vehicle i l'oportunitat per a què els vehicles intercanviïn informació entre sí, donaria als conductors l' oportunitat de seleccionar el camí òptim, inclús si el trànsit fos dens, en àrees urbanes i suburbanes. En un futur, cada conductor podrà escollir el carril adequat i serà capaç de reduir els riscos associats a les maniobres de canvi de carril a últim moment.

S’està treballant per a què des del projecte InLane es desenvolupi una nova generació de navegadors amb major informació cartogràfica amb una actualització en temps real basada en tècniques de crowdsourcing. El posicionament de vehicles a nivell de carril resultant portarà la navegació a un nou nivell de detall i eficàcia.

Back to top