NeMo

Marc de referència

Actualment amb el cotxe elèctric existeix la possibilitat de reduir dràsticament les substàncies contaminants  a l’aire que contribueixen al canvi climàtic, així com la contaminació acústica a la ciutat i els problemes de saluts associats. Tot i això, l’ús de l'electromobilitat per part dels automòbils i els operadors de transport per carretera segueix sent relativament baix degut a un seguit de reptes. La Comissió Europea ha decidit finançar dins del programa de treball “El millor rendiment i integració dels vehicles elèctrics al sistema de transports i la xarxa” - al marc d’Horizon 2020 -  el projecte Hyper-Network electro-mobility services (NeMo). L’Ajuntament de Barcelona, a través d’IMI i de Barcelona Regional com a  third parties, està participant en la implantació de solucions innovadores en la gestió dels seus serveis d’electro-mobilitat per millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Descripció

El projecte NeMo - que forma part del conjunt d’iniciatives que té la Comissió Europea i en el que s’inclouen iniciatives que combinen la innovació tecnològica i la investigació, processos participatius i millores a la mobilitat en els diferents mitjans de transport - aspira estimular les quotes de mercat del vehicle elèctric a traves de millores en l’accessibilitat a les infraestructures de recàrrega, serveis TIC i a una interconnectivitat B2B més amplia.

L’objectiu d’aquest projecte consisteix a crear una híperxarxa amb eines - noves i existents - models i serveis que proporcionin interoperabilitat sense fissures de serveis de mobilitat elèctrica, creant un ecosistema obert, distribuït i àmpliament acceptat per a l’electro-mobilitat. Es vol dur a terme el model d'interoperabilitat reeixida d'un sistema de roaming (com en les telecomunicacions mòbils) en el domini del servei de mobilitat elèctrica, aplanant el camí per a un marc d’e-Roaming Paneuropeu.

Les connexions de la híperxarxa estaran basades en la traducció dinàmica de les interfícies de dades i serveis d’acord amb les necessitats específiques dels escenaris locals i dels participants en el projecte. D’aquesta manera, els serveis i repositoris de dades existents seran integrats de manera econòmicament eficient i continua.

L’IMI donarà suport amb la definició dels actors (tenint en compte les seves necessitats i casos d’ús), amb la definició de la planificació de rutes per als conductors del vehicle elèctric, en la prova pilot que es farà de la integració i verificació  tècnica de la híper-xarxa a Barcelona (conjunt d’especificacions que impliquin serveis TIC al servei de la ciutat) i la definició dels elements reguladors necessaris per a garantir la sostenibilitat de la híper-xarxa.

Back to top