MUV

Marc de referència

La Comissió Europea ha decidit finançar - dins el programa de treball Mobility for Growth en el marc Horizon 2020 - el projecte Mobility Urban Value (MUV) que forma part del conjunt d’iniciatives que combinen la innovació tecnològica i de recerca, processos participatius i millores de la mobilitat en els diferents mitjans de transport. L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’IMI, participa en aquest projecte com a partner.

Descripció

MUV promou el canvi modal cap a una mobilitat més sostenible, vol reforçar el canvi de comportament a les comunitats locals per reduir el trànsit urbà. En lloc de centrar-se en la infraestructura es posarà el focus en la consciència ciutadana sobre la qualitat del medi ambient urbà per promoure un canvi cap a opcions de mobilitat més sostenibles i saludables. Les solucions que proposa el projecte MUV seran co-creades i validades amb comunitats d'aprenentatge en sis barris urbans d’arreu d’Europa, i Sant Andreu, Barcelona, és un d’ells.  

Aquest projecte és el resultat de la combinació de tècniques de canvi de comportament, noves tecnologies, data science  i co-disseny. Es vol produir una aplicació mòbil per a què rastregi totes les rutes diàries de les persones usuàries assignant uns punts sobre el comportament sostenible amb una xarxa d’estacions de deteccions dissenyada per a les comunitats makers.

La mobilitat i les dades ambientals recopilades a través de l'aplicació i les estacions de monitoreig permetran a l'Ajuntament de Barcelona procedir amb polítiques de millora per a la planificació i als cívic hackers construir nous serveis capaços de millorar la qualitat de vida de les ciutats de manera més efectiva.

MUVigator: Guia pràctica per a la utilització de MUV amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les ciutats i de les seves comunitats.

Mobility Urban Value ( MUV
Video

Back to top