Sistema d’informació d’Equipaments per a la Gent Gran

Marc de referència

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Gerència de Drets Socials - Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), vol impulsar la creació de nous sistemes d’informació integrats a la plataforma de Serveis Socials del consistori a fi de millorar, agilitzar i facilitar l’atenció social a la ciutadania. Aquests nous sistemes es volen distribuir a través de dues línies d’atenció: atenció social bàsica i d’urgència, i atenció social per a la promoció de l’autonomia personal i l’acolliment residencial a la gent gran. El sistema d’informació d’Equipaments per a la Gent Gran és un recurs que es troba dins la línia d’atenció social per a la promoció de l’autonomia personal i l’acolliment residencial a la gent gran.

Descripció

El sistema d’informació d’Equipaments per a la Gent Gran, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya en el marc del conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per al Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, facilitarà la gestió global dels recursos residencials per a la gent gran: Servei d’Atenció d’Urgències a la Vellesa (SAUV), l’acolliment residencial, els centres de dia, els apartaments tutelats, els habitatges amb serveis i RESPIR.

El sistema millorarà l’eficiència global dels mecanismes d’atenció a la gent gran i facilitarà una visió única de tots els serveis i intervencions efectuades sobre un ciutadà o ciutadana al integrar-se amb la resta de sistemes d’informació de Serveis Socials. També permetrà disposar de les dades de la prestació dels serveis en temps real i facilitarà l’autonomia del sistema en l’obtenció d’indicadors, alhora que oferirà més control i capacitat de gestió del servei.

 

Back to top