Cityflows

Marc de referència 

El turisme és una de les activitats més importants de Barcelona, tant des de  la perspectiva econòmica de la ciutat com pels diversos efectes que genera en la dinàmica urbana. En els darrers anys, l’activitat turística ha multiplicat la seva presència a la ciutat i ha fet necessari un model de turisme basat en la sostenibilitat econòmica, social, ambiental i cultural. En aquest context, el projecte europeu Cityflows pretén demostrar com l’ús de les noves tecnologies pot ajudar en la gestió responsable de zones amb alt interès turístic tot respectant la privacitat de les dades de caràcter personal.

Descripció

Cityflows és un projecte finançat per l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT) Urban Mobility. El projecte es centra en desenvolupar i demostrar com la tecnologia d’identificació de radio freqüència (RFID) és capaç de contribuir al coneixement dels patrons de comportament en la mobilitat de les persones turistes que visiten la nostra ciutat en punts d’alt interès turístic, a l’hora que respecta la confidencialitat de les dades personals. Això permetrà el desenvolupament de futurs sistemes de monitoratge que siguin més segurs i respectuosos amb la privacitat de les dades de caràcter personal. Amb aquest objectiu, a la ciutat de Barcelona es realitzarà una prova pilot al Parc Güell on es recollirà aquesta informació i s’integrarà en un DSS (Decision Support System) per avaluar i proposar millores en la planificació i gestió de zones d’alt interès. L’IMI juntament amb el departament de Turisme de l’Ajuntament, són els responsables de la coordinació i gestió d’aquest cas d’ús.

 

Back to top