L'Espai d'Inclusió s'emmarca dins els següents principis generals, recollits en la Declaració per la inclusió del districte de les Corts:

  • Compromís vers la normalització; la igualtat d’oportunitats i el dret a la diferència.
  • Col·laboració i cooperació entre els agents, establint espais per compartir coneixement i experiències, per tal de garantir una millora de les condicions i qualitat de vida de la ciutadania.
  • Con­fiança entre les parts en l’intercanvi i desenvolupament de les diferents accions dutes a terme.
  • Respecte a partir del funcionament i idiosincràsia de cada una de les parts.
  • Transparència en les relacions i en la comunicació entre els agents implicats en aquesta declaració.
  • Participació propera i oberta a tothom com a espai per debatre, acordar i proposar les diferents propostes i iniciatives sorgides.

Coneix els principals objectius que reuneix el projecte de l'Espai d'Inclusió, així com els compromisos adquirits per les diferents parts que conformen l'Espai d'Inclusió 20+20+20, recollits a la Declaració per la Inclusió del districte.