Projecte de reurbanització amb carrils bici de l'av. Madrid i el c. Berlin

10/09/2021 - 08:39

Urbanisme. Convocat el concurs tècnic per dissenyar la reurbanització de l'avinguda de Madrid i el carrer de Berlin, incorporant-hi un carril bici per cada sentit de circulació.

L'eix de dos quilòmetres que formen l'avinguda de Madrid i el carrer de Berlin, des del carrer de Sants fins a l'avinguda de Josep Tarradellas, es reurbanitzarà per ampliar-ne les voreres, guanyar-hi espai verd i fer un carril bici per cada sentit de circulació. La superfície total d'aquesta actuació són 57.000 m2, just en el límit entre els districtes de les Corts i Sants-Montjuïc.

L’avinguda de Madrid i el carrer de Berlin són ara com ara un eix principalment viari amb tres o quatre carrils de circulació de cotxes, i voreres estretes i en mal estat en alguns trams. Els objectius d’aquesta reurbanització integral són:

  • Millorar l’espai de vianants ampliant voreres.
  • Augmentar l’espai de verd.
  • Incorporar-hi mobiliari urbà.
  • Reduir el nombre de carrils de circulació existents.
  • Incorporar un carril bici per cada sentit de circulació.
  • Incorporar els serveis necessaris en cada tram de l’avinguda: contenidors, zones de càrrega i descàrrega, etc.

Aquest projecte de millora de l’avinguda de Madrid i el carrer de Berlin, reclamat pel veïnat dels barris de Sants, Sants-Badal, la Maternitat i les Corts des de fa anys, tira endavant gràcies a l’acord subscrit aquest any pel govern municipal i el grup d’ERC per invertir 30 milions d’euros en projectes de proximitat a la ciutat.

El concurs surt a licitació per 137.600 €, destinats a l’elaboració de l’avantprojecte. Però d’aquest contracte es podran derivar posteriorment els encàrrecs del projecte executiu i l’assistència tècnica a la direcció d’obra, amb un valor total estimat del contracte de 589.000 € com a màxim.