16 espais municipals estaran a disposició dels centres educatius de les Corts

27/08/2020 - 09:35

Educació. Per a l'inici dels nou curs escolar, Barcelona posa a disposició dels centres educatius de la ciutat 74 equipaments públics i 159 espais exteriors a jardins, places i ubicacions a la via pública perquè puguin ser utilitzats com a espais educatius.

Per a l'inici dels nou curs escolar, Barcelona posa a disposició dels centres educatius de la ciutat 74 equipaments públics i 159 espais exteriors a jardins, places i ubicacions a la via pública perquè puguin ser utilitzats com a espais educatius.

Des del mes de maig, a través del Consorci d’Educació de Barcelona i conjuntament amb els districtes i les àrees municipals implicades, s’ha estat treballant amb la convicció que l’educació presencial de tots els infants i adolescents és un servei essencial que garanteix la igualtat d’oportunitats, la socialització i les cures i que, per tant, s’ha de fer tot el possible per garantir que l’inici del curs vinent es faci de manera presencial.

El resultat d’aquesta feina permetrà donar resposta als 44 centres educatius que havien sol·licitat més espais interiors per fer-hi activitats lectives i als 117 centres que havien demanat espais exteriors per a realitzar activitats a l’aire lliure.

En aquest sentit, 16 espais estaran disponibles per als centres educatius del districte de les Corts, cinc dels quals en equipaments i onze a l’exterior. Són els següents:

  • Espais en equipaments: Centre cívic Joan Oliver ‘Pere Quart’, Serveis educatius CPR les Corts (1 aula), Centre cívic Tomasa Cuevas-Les Corts, biblioteca Montserrat Abelló, espai d’entitats CFA les Corts a Cristalleries Planell (1 espai).
  • Espais a l’exterior: plaça pista esportiva de Sol de Baix, pista CEM les Corts, plaça Valdivia, plaça Can Rosés, jardins de Sant Joan de Deu, futurs jarfins Anglesola, jardins Europa, explanada pavelló Illa Ítaca, plaça Comas, jardins de Josep Munté, parc de la Marquesa.

Per assegurar una bona coordinació entre els equipaments i els espais municipals i les escoles i instituts, es crearà una oficina de coordinació d’espais de barris per les escoles, que concretarà i gestionarà cas per cas les cessions i usos prioritaris d’espai públic i d’equipaments.

També es crea una oficina de coordinació d’escoles i salut de la ciutat amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el Consorci Sanitari, el Consorci d’Educació i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, que vetllarà per la implantació de mesures de prevenció, les proves a l’alumnat i professorat, alhora que farà el seguiment i valoració general de la comunitat educativa i particular de cada centre i intervencions si hi ha casos de covid-19.

Paral·lelament, les 102 escoles bressol municipals rebran un reforç de personal de suport educatiu per tal de poder garantir, entre d’altres, l’acollida matinal de 8.00 a 9.00 hores sense haver de barrejar grups i trencar l’estanquitat.

Durant l’estiu s’hi han instal·lat materials per dividir tant els patis com altres espais comuns de manera que cada grup d’infants tingui a més de la seva aula, el seu segment de l’espai i no pugui estar en contacte amb els infants d’altres grups-classe.