El Centre LGTBI de Barcelona, un espai de trobada i visibilitat per a la diversitat sexual i de gènere

30/11/2022 - 12:00

Brou gràfic ens ha ajudat a il·lustrar l'univers i l'interior del Centre LGTBI de Barcelona.

Des de la seva inauguració, hem sumat forces per convertir-nos en un espai de referència i reflexió de la diversitat sexual i de gènere.

Des de la seva inauguració, el 19 de gener del 2019, el Centre LGTBI de Barcelona ha sumat forces per convertir-se en un espai de referència per a la reflexió i visibilitat sobre la diversitat sexual i de gènere, obert a tothom.  

Un espai de trobada, atenció i orientació, en coordinació amb entitats i administracions.  

Servei d’Informació i Dinamització  

Des de l’equip d’Informació i Dinamització s’atenen consultes i peticions d’informació sobre temàtiques diverses relacionades amb diversitat sexual, afectiva i de gènere. Les consultes s’adrecen per telèfon, per correu electrònic, a través de les xarxes socials o de manera presencial al taulell de recepció del Centre. 

També es desenvolupem una programació cultural i de sensibilització pròpia que té per objectiu promoure els drets LGTBI a través d’activitats artístiques i culturals, com tallers, exposicions, projecció de pel·lícules, taules rodones, debats o presentacions de llibres, entre altres.  

Un cop l’any, celebrem la Festa del Centre, una jornada amb múltiples propostes per presentar l’equipament com un espai obert, inclusiu i connectat al barri de Sant Antoni. La Festa inclou activitats que generin vincles amb les persones, els equipaments de proximitat i les entitats del territori.  

També volem ser un espai de referència de les principals entitats de la comunitat LGTBI de la ciutat, les quals, algunes, tenen la seva seu instal·lada al centre mentre que d’altres hi organitzen, puntualment, activitats o fan un ús esporàdic de les instal·lacions per oferir alguns dels seus serveis. 

Serveis d’atenció directa a persones LGTBI  

El Centre LGTBI de Barcelona ofereix diversos serveis d’atenció directa a persones LGTBI, ja sigui de manera individual, grupal o familiar.  

Els serveis especialitzats que es presten són: 

  • Acollida: ofereix una primera atenció a les persones per detectar quines són les seves necessitats específiques, oferir assessorament i derivar-les a altres serveis si s’escau 
  • Assessorament psicològic: es brinda una contenció i orientació psicològica puntual 
  • Assessorament trans: orientació psicològica adreçada a les necessitats específiques de persones trans 
  • Assessorament jurídic: s’ofereix suport i orientació en tràmits jurídics 

Tràmits d’estrangeria o asil, demanda de cobertura de necessitats bàsiques i prestacions, dubtes al voltant del trànsit de gènere, orientació laboral, atenció en casos de violència intragènere, tràmits administratius, situacions d’LGTBI-fòbia o discriminació, conflictes al nucli familiar, circumstàncies relacionades amb una expressió de gènere no normativa o assumptes salut són algunes de les principals qüestions que s’atenen en aquests serveis.  

Centre de Documentació 

El Centre LGTBI també acull el Centre de Documentació Armand de Fluvià (CDAF), una de les més àmplies col·leccions de documents sobre diversitat sexual, afectiva i de gènere a l’Estat espanyol. 

Al CDAF s’hi troben diferents tipus de documents, com cartells històrics, revistes, obres de ficció, retalls de premsa, llibres d’assaig o informació general sobre temàtiques ben diverses com els estudis de gènere, la sexualitat, els estudis socials i culturals, l’educació, el treball social, la història, la política, la legislació, la narrativa o el còmic, entre d’altres.  

Els documents del CDAF es poden consultar de dilluns a divendres de 16 a 20 hores a la primera planta del Centre LGTBI. Molts d’aquests documents també estan disponibles per al servei de préstec. 

Comunicació 

Des del Centre LGTBI es pensa la comunicació com una eina per donar a conèixer els serveis de l’equipament, garantir la transparència i establir una interacció propera amb les persones usuàries.  

Volem que els missatges arribin d’una manera clara, inclusiva i accessible per tothom, contribuint a les tasques de sensibilització que es desenvolupen des de altres àrees del Centre.  

Ens han ajudat a il·lustrar l’univers del Centre, Brou Gràfic, amb la memòria d’activitats del 2021 disponible en paper al Centre LGTBI, situat al Carrer Comte Borrell, 22, i descarregable en versió digital aquí.